Monday, December 22, 2014

Д. Ганцэцэг багшийн нээлттэй семинарын товч агуулга

                         Багийн үйл ажиллагаанд оюутан нэг бүрийг оролцуулах нь 

21-р зууны боловсрол нь оюутнаас бүтээлч сэтгэлгээ. асуудал шийдвэрлэх, бие даан суралцах, багаар хамтран ажиллах чадварт суралцсан байхыг шаардаж байна.  Иймээс эдгээрт чадварт оюутныг суралцуулахын тулд багш бүр анхааран ажиллаж байна. Эдгээр чадваруудаас багаар хамтран ажиллах чадварт суралцуулахад анхаарлаа хандуулан үүнд оюутан нэг бүрийн оролцоо чухал юм гэдгийг онцгойлон авч үзэж “Бага насны хүүхдийн хэл яриаг хөгжүүлэх арга зүй” хичээлээр туршилт хичээл явуулсан бөгөөд энэ хичээлийнхээ үр дүнг  илтгэх болно.

                            

No comments:

Post a Comment