Friday, December 19, 2014

Д.Пүрэвсүрэнгийн нээлттэй семинарын товч агуулга

                              Интеграл тооллыг заах арга зүй

       Монгол улсын ирээдүйн хөгжлийн чиг хандлагыг физик, техник технологийн хөгжил тодорхойлох нь гарцаагүй юм. Иймээс энэ чиглэлээр сайн мэргэжилтэнгүүд бэлтгэх шаардлагатай болж байна. Эдгээр мэргэжилтэй холбогдох суурь ШУ бол математикийн ШУ гарцаагүй мөн бөгөөд  тэр дундаа интеграл тоолол нь  дээд математикийн чухал бүлэг хичээл юм. Иймээс  интеграл тооллын мэдлэгийг гүн бат эзэмшүүлэхийн тулд багш юуны өмнө хичээлээ хэт онол талаас нь биш практик талаас нь  оюутнуудад заах нь илүү үр дүнтэй байдаг. Хичээлийг онол, практик хослуулан хэрхэн туршсан туршилтын үр дүнг хэлэлцүүлэх болно.

                                                                                                               Д.Пүрэвсүрэн

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

No comments:

Post a Comment