Tuesday, December 23, 2014

Ч.Одсүрэн багшийн нээлттэй семинарын товч агуулга                    Сэдэв: Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сурган хүмүүжүүлэх                                    зүй хичээлийг төлөвлөн зохион байгуулах нь
Дэлхий дахинд хөгжлийн бэршээлтэй хүүхдийг ялган тусгаарлан сургаж байсан хандлага өөрчлөгдөн шинэчлэгдэж тэднийг хүнийх нь хувьд бусадтай адил түвшинд тавьж нийгмийн амьдралд  идэвхтэй оролцуулахад чиглэгдсэн хүмүүнлэг хандлага дэлгэрэх болсон энэхүү цаг үед тусгай сурган хүмүүжүүлэх ухааныг ул суурьтай судалж, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, насанд хүрэгчдэд тулгамдаж байгаа асуудлыг ойлгон мэдэрч, мэргэжлийн түвшинд шийдэж чаддаг, тэдэнтэй ажиллах, дэмжин туслах эерэг хандлагтай багш бэлтэх асуудалд анхаарлаа хандуулан энэхүү хичээлийг төлөвлөх үйл явц болон  түүнээс гарсан үр дүнг хэлэлцүүлэх болно.

No comments:

Post a Comment