Wednesday, December 17, 2014

Багш нарын нээлттэй семинарын хөтөлбөр


“Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн
 “Багш нарын нээлттэй семинар”-ын хөтөлбөр
2014.12.25

0900-0910
Нээлт
Энэ өдрийн нээлттэй семинарыг доктор (Ph.D) Ч.Жачин хөтлөн явуулна
0910-0925
Г.Амгаланзаяа
“Сургалтын цахим объектийг математикийн хичээлд хэрэглэх боломж, арга зам” сэдвээр илтгэнэ. (Математик дидактик)
0925-0930
Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт
0930-0945
Н.Баянмөнх
“Философиийн сургалтын аргазүйг боловсронгуй болгох нь” сэдвээр илтгэнэ. (Философи)
0945-0950
Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт
0950-1005
П.Болормаа
“Сургалтын хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх аргачлалд сургасан нь” сэдвээр илтгэнэ. (Цагаан толгойн дидактик)
1005-1010
Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт
1010-1025
Ч.Болор-Эрдэнэ
“Англи хэлний яриа бичгийн дадлага хичээлд хэрэглэх идэвхтэй аргууд” сэдвээр илтгэнэ.
1025-1030
Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт
1030-1045
П.Булган
“Бие бялдрын хөгжлийн 5 чанарыг хөгжүүлэх нь” сэдвээр илтгэнэ. (Биеийн тамир)
1045-1050
Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт
1050-1105
Г.Буянтогтох
“Ном товчлол нь оюутны бие даан суралцах чадварыг дээшлүүлэх арга болох нь” (ОЦМХ-ний авиа зүй) сэдвээр илтгэнэ
1105-1110
Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт
1110-1125
М.Бямбадорж
“Хичээлийн бэлтгэл судалгаа” сэдвээр илтгэнэ. (Математик)
1125-1130
Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт
1130-1145
Д.Ганцэцэг
“Багийн үйл ажиллагаанд оюутан нэг бүрийг оролцуулах нь” сэдвээр илтгэнэ.
1145-1150
Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт
1200-1300
Цайны цаг
1300-1315
Г.Гантогтох
“Хүннүгийн соёлын асуудалд” сэдвээр илтгэнэ. (Археологи)
1315-1320
Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт
1320-1335
Г.Даваажаргал
“Лекцийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх нь” сэдвээр илтгэнэ. (ОЦМХ-ний өгүүлбэрзүй)
1335-1340
Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт
1340-1355
Ш.Дэлгэрмөрөн
Англи хэлний үгийн сан хичээлд хэрэглэж буй идэвхтэй аргууд” сэдвээр илтгэнэ. (Орчуулгын онол, дадлага)
1355-1400
Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт
1400-1415
М.Ичинноров
“Оюутнуудын асуулттай ажиллах, асуулт зохиох чадварт хийсэн туршилт” сэдвээр илтгэнэ. (Сурган хүмүүжүүлэх зүй)
1415-1420
Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт
1420-1435
Х.Лхагвабаяр
“Монгол бичиг заах аргазүйн асуудалд” сэдвээр илтгэнэ. (Монгол бичиг)
1435-1440
Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт
1440-1450
Семинарыг хааж доктор (Ph.D) Ч.Жачин үг хэлнэ.

 “Багш нарын нээлттэй семинар”-ын хөтөлбөр
2014.12.26

0900-0910
Нээлт
Энэ өдрийн нээлттэй семинарыг доктор (Sc.D) С.Батхуяг хөтлөн явуулна
0910-0925
Б.Мөнхцоож
“Англи хэлний дидактик хичээлээр оюутныг чадваржуулах нь” сэдвээр илтгэнэ. (Англи хэлний дидактик)
0925-0930
Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт
0930-0945
Т.Нарантуяа
“Төсөлт ажлын аргазүйн туршилт” сэдвээр илтгэнэ (Технологи дидактик)
0945-0950
Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт
0950-1005
Ц.Нямсамбуу
“Нийгмийн дидактик хичээлийн дасгал ажлын дэвтэр” сэдвээр илтгэнэ. (Нийгмийн дидактик)
1005-1010
Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт
1010-1025
Ч.Одсүрэн
“Сэтгэл судлалын хичээлд дасгал бодлогыг хэрэглэх нь” сэдвээр илтгэнэ. (Хүүхдийн хөгжлийн сэтгэл судлал)
1025-1030
Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт
1030-1045
Т.Сайнбаяр
“Америкийн уран зохиол” хичээлийн дасгал ажлын дэвтэр” сэдвээр илтгэнэ. (Англи, Америк уран зохиол)
1045-1050
Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт
1050-1105
Б.Түвшинжаргал
“Хичээлийн интеграцичлал ба оюутны хөгжил” сэдвээр илтгэнэ
1105-1110
Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт
1110-1125
Б.Хурцтуяа
“Судлаач оюутныг төлөвшүүлэх нь” сэдвээр илтгэнэ.  (Уран зохиолын онолын удиртгал)
1125-1130
Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт
1130-1145
Д.Пүрэвсүрэн
“Интеграл тооллыг заах арга зүй ” сэдвээр илтгэнэ. (Дээд математикийн үндэс)
1145-1150
Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт
1200-1300
Цайны цаг
1300-1315
Х.Пүрэвцэцэг
Power point программаар илтгэл, танилцуулга бэлтгэх нь” сэдвээр илтгэнэ. (Мэдээлэлзүй, компьютер)
1315-1320
Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт
1320-1335
Д.Цогзолсүрэн
“Ерөнхий эрдмийн хичээлийг үр дүнтэй зохион байгуулах нь ”сэдвээр илтгэнэ. (Монгол улсын түүх)
1335-1340
Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт
1340-1355
Б.Чимэг-Эрдэнэ
“Үгийн гарлыг таниулах бүтээлч аргууд” сэдвээр илтгэнэ. (ОЦМХ-ний үгийн сан)
1355-1400
Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт
1400-1415
М.Энхтүвшин
“Хөгжмийн боловсрол хүний хөгжилд нөлөөлөх нь”сэдвээр илтгэнэ. (Дуу хөгжим)
1415-1420
Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт
1420-1430
Семинарыг хааж доктор (Sc.D) С.Батхуяг үг хэлнэ.
No comments:

Post a Comment