Monday, June 30, 2014

2014-2015 оны хичээлийн жил 2014.8.25-нд эхэлнэ      МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН
“ГУРВАН-ЭРДЭНЭ” БАГШИЙН       
ДЭЭД СУРГУУЛЬ2014-2015 оны хичээлийн жил хичээл 2014.8.25-нд эхэлнэ.
Суралцах эрхийн бичиг авсан элсэгчдийг 2014. 8. 18-23-нд бүртгэнэ.


Сургалтын алба

No comments:

Post a Comment