Thursday, April 10, 2014

‘’TALK NOW’’ КЛУБ


 Зорилго:
  Англи хэлний клубын үйл ажиллагаа нь оюутнуудын хэлний чадавхийг дээшлүүлэх, хэл сурах орчинг бүрдүүлэх, шинэ мэдээлэл олж авах, оюутнуудын сурах идэвхийг өрнүүлэхэд чиглэгдэнэ.
Үйл ажиллагаа:
-       Англи хэлний багш нарын зөвлөмж, удирдлагын дор 7 хоног тутамд цугларалтыг зохион байгуулна.
-       Бүх оюутнууд өөрсдийн сайн дурын үндсэн дээр клубын үйл ажиллагаанд оролцох, клубын гишүүн байх эрхтэй.
-       Оюутнууд санаачилгаараа ажил зохион байгуулж болох  ба сургуулийн захиргаа  болон багш нарын дэмжлэгийг авч болно.
-       Клубын гишүүд тэмдэглэлт баяр ёслол, өдөрлөгийг зохион байгуулна.
-       Цугларалт бүр дээр оюутнуудын сонсох, ярих, бичих, унших чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор видео бичлэг, хуурцаг, телевизор гэх мэт техник хэрэгсэл ашиглана.
-       Клубын мэдээллийн самбарыг тогтмол ажиллуулж, клубын үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчилна.

Дүрэм журам:  
·         Идэвх санаачилгатай оролцсон оюутнуудын тухай мэдээллийг клубын самбарт  гаргаж урамшуулна.
·         Улирал бүрийн эцэст клубын гишүүд үйл ажиллагаагаа үнэлж, ярилцана.
Англи хэлний ‘’Talk now’’ клубын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
 2013-2014 оны хичээлийн жил
Зохиогдох ажлууд
Хугацаа
Үр дүн
1
Introduction tour /Terelj/
IX.30
Клубын гишүүд танилцах, англи нэрээ сонгох
2
American history
X.7
Америк орны түүх судлах, төрийн далбаа хийх, АНУ-ын төрийн дуулал сурах
3
Great Britain`s history
X.14
 Их Британи улсын түүх судлах
4
Doing aerobics
X.21
Дасгал хөдөлгөөн хийхэд хэрэглэгддэг үгсийг сурах
5
Halloween party
X.28
Сүнсний баярын талаар судлах, баяртай холбоотой үгсийг судлах
6
Attractive points of Mongolia
XI.4
Монгол орны үзэсгэлэнт газруудыг судлах, тайлбар хийх
7
English songs
XI.11
Дуу сурах, дууны үгийн онцлогийг судлах        
8
Cartoons
XI.18
Киноны үйл явдлыг зөв дэс дараалалтай ярих
9
Museum of national history
XI.25
Улс тунхагласны байртай холбоотой үг хэллэг судлах
10
English speaking countries
XII.2
Англи хэлтэн орнуудыг мэдэх
11
Interview with English speaker
XII.9
Америк хүнтэй ярилцах, асуултаа зөв асууж сурах
12
Fairytales
XII.16
Жүжигчилсэн тоглолт хийх, үлгэрийн хэлний онцлогийг мэдэх
13
Best of best teachers
XII.23
Шилдэг багш нараа шалгаруулах самбар ажиллуулна.
14
Love mail
II.10
Найз нартаа болон багш нартаа сэтгэлийн үгээ дамжуулах
15
Movies
II.17
Киноны үйл явдлыг зөв дэс дараалалтай ярих
16
English books
II.24
Англи хэл дээр ном товчилж бичих
17
Woman`s day
III.3
Эмэгтэйчүүдийн баярын захидал бичих
18
A TV presenter
III.10
Мэдээ бэлтгэх, боловсруулах
19
letters for father
III.17
Аав болон ах нартаа мэндчилгээ бичих
20
Healthy food Write
III.24
Хоол хүнстэй холбогдолтой үгсийг судлах
21
Fool`s day
III.31
Инээдмийн байярын холбогдолтой үг хэллэг судлах
22
Questions/QAQ/

IV.7
Өмнөх хичээлүүдээр үзсэн мэдлэгийг бататгах
23
Interview with English speaker
IV.14
Америк хүнтэй ярилцах, асуултаа зөв асууж сурах
24
Fashion shop
IV.21
Дэлгүүрт хэрэглэгдэх үгсийг сурах
25
Spring time
IV.28
Зохион бичлэг зөв  бичиж сурах, эсээ бичиж сурах
26

Internet/computer

V.5
Интернет болон компьютер хэрэглэхэд шаардагддаг үгсийг сурах
27
Beauty salon
V.12
Үйл явдлыг дэс дараалалттай, логик ач холбогдолтой ярьж сурах
28

City tour

V.19
Сүхбаатарын талбай, Зайсан толгой, Байгалийн түүхийн музей, Улаанбаатар хотын талаар тайлбар хийж сурах

  
1 comment:

  1. authentic and cheap polo ralph lauren outlet store,
    http://www.wholesale-ralphlauren.com/

    ReplyDelete