Thursday, April 10, 2014

"ЧАНАД ХЯЗГААР" КЛУБ

“ГУРВАН-ЭРДЭНЭ” БДС-ИЙН ОЮУТНЫ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ
"ЧАНАД ХЯЗГААР" КЛУБ
Клубын зорилго:
            “Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн оюутны эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын арга зүйд суралцах, тэдний бие даасан бүтээлч үйл ажиллагааг дэмжих
Клубын зорилт:
-       Эрдэм шинжилгээний ажилд дур сонирхолтой оюутнуудыг нэгдсэн зохион байгуулалтад оруулах.
-        Гишүүн оюутнуудыг эрдэм шинжилгээний  арга барилд сургах, бүтээл туурвил хийх ажлыг эрчимжүүлэх.
-       Сургуулийн хүрээнд эрдэм шинжилгээний  бага хурал, уулзалт зохион байгуулах
-       Их, дээд сургуулиудаас  зохион явуулдаг уламжлалт эрдэм шинжилгээний хуралд оюутнуудыг бэлтгэх
-       Оюутнуудад эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын зөвлөгөө өгөх
 “Чанад хязгаар" клубын дотоод журам
Гишүүн бүр клубын дотоод журмыг чандлан баримтлана. Үүнд:

• Клубээс зохион байгуулж буй үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцох
• Клубын хичээл явагдах өдөр цагтаа ирэх
.
• Гишүүн оюутан бүр ямар нэгэн эрдэм шинжилгээний  хурлуудад заавал илтгэл бичдэг байх.
• Хариуц
уулсан үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь биелүүлдэг байх.
• Клубын хичээлийг 3 удаа шалтгаангүйгээр тасалвал
клубээс хасах.
• Клубын хичээл явагд
аж байх үед дэг журамтай байж бусдыгаа хүндэтгэх.
• Тухайн клубын гишүүн өөрийн клубын үйл ажиллагааг
анги хамт олондоо сурталчилж, үлгэр жишээ үзүүлэх.
• Клубын үйл ажиллагааг улирал тутам тайлагнаж байх.
• Тухайн клуб нь адил төстэй үйл ажиллагаа явуулж буй клубуудтэй хамтран ажиллах.

1 comment:

  1. authentic and cheap polo ralph lauren outlet store,
    http://wholesale-ralphlauren.com/

    ReplyDelete