Monday, March 31, 2014

Магистрын сургалтын тухай


Тус сургууль нь 2004-2005 оны хичээлийн жилд анх Боловсролын онол, түүх мэргэжлээр магистрийн сургалт явуулж эхэлсэн бөгөөд түүнээс хойш 30 шахам хүн магистрийн зэргийн ажлаа амжилттай хамгаалсан байна.
Боловсролын онол түүх мэргэжлээр магистрантурт элсэхийг хүсэгчид                       9 сарын 15-аас 10 сарын 1-ний дотор тус сургуулийн сургалтын албанд ирж бүртгүүлнэ. Элсэгчдийн бакалаврын дипломын голч нь 2,8-аас дээш байх бөгөөд Боловсрол судлал болон англи хэлний шалгалт өгч элсэнэ.
Магистрантурын хичээл 10 сарын 01-ээс эхэлдэг ба дараах хичээлүүдийг судална.
Үүнд:

Д/д


Хичээлийн нэр

Багц цаг
1
Шинжлэх ухааны философи, арга зүй
2
2
Судалгааны онол, арга зүй
2
3
Англи хэл 1
2
4
Англи хэл 2
2
5
Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем
2
6
Боловсролын түүх
2
7
Бие хүний хөгжил, төлөвшлийн зүй тогтол, үзэл онол
2
8
Дидактикийн онол, практикийн асуудал
2
9
Боловсролын философи, социологи
2
10
Боловсролын эрх зүй, менежмент
2
11
Хөгжүүлэх сургалтын сурган сэтгэл зүйн үндэс
3
12
Сургалтын стандарт ба үнэлгээ
3
13
Магистрын ажил
6

Бүгд
32


1 comment:

  1. authentic and cheap polo ralph lauren outlet store,
    http://www.wholesale-ralphlauren.com/

    ReplyDelete