Sunday, March 30, 2014

"Зөв бичихүй" номын танилцуулга
Г. Буянтогтох, Б. Хурцтуяа  
Зөв бичихүй

     Энэхүү гарын авлага нь зөв бичихзүйн үндсэн дөрвөн бүлэгтэй, журамласан үгс, орчин цагийн монгол хэлний дагавар, нөхцөл, монгол хэлний зарим дагавар, бичихэд түвэгтэй зарим язгуур үгсийг багтаасан дөрвөн хавсралт хэсэгтэй, нэгдүгээр ангийн оюутнуудын эсээ найруулга зүй хичээлийн гарын авлага болгож бэлтгэсэн.Ред. Ч.Жачин
УБ.: Бит пресс ХХК., 2013.-100 хууд.
Хэвлэсэн тоо : 300 ш

No comments:

Post a Comment