Sunday, March 16, 2014

Хүндэт доктор цол хүртлээ.

      “Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн 2014 оны 3 дугаар сарын 07-ны өдрийн хурлын шийдвэрээр БНСУ-ын иргэн Ha Tae Su, Kim Jung Hak, Han Hui Seung нарт, Монгол улсын дээд боловсролыг хөгжүүлэхэд оруулсан хувь нэмрийг нь үнэлж “Гурван-Эрдэнэ” Багшийн дээд сургуулийн “Хүндэт доктор” цол олгосныг 03 дугаар сарын 10-ны өдөр хүндэтгэлтэйгээр гардууллаа. Энэхүү ёслолын үйл ажиллагаанд сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн дарга, гишүүд, багш нар, оюутнууд оролцов.


No comments:

Post a Comment