Friday, February 28, 2014

Нээлттэй семинар 2 долоо хоногт 1 удаа зохион байгуулагдана

"Гурван-эрдэнэ" Багшийн дээд сургуулийн "Эрдмийн зөвлөл"-өөс багш, оюутнуудын дунд 2 долоо хоногт 1 удаа нээлттэй семинарыг тогтмол зохион байгуулж байна. 2014 оны 3-р сарын 10-ны өдөр Н.Баянмөнх "Нийгмийн хичээлийн хэлэлцүүлэг", Б.Түвшинжаргал "Биеийн тамир дидактик хичээлийн хэлэлцүүлэг" сэдвээр тус тус хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдана. Та бүхнийг хүрэлцэн ирж хэлэлцүүлэгт идэвхтэй оролцохыг уриалж байна.

No comments:

Post a Comment