Monday, January 20, 2014

"Гурван-Эрдэнэ" ДС-ийн "Хэл бичгийн ухааны тэнхич"-ийн багш Г.Даваажаргалын бүтээлийн жагсаалт

2003 он
1.    “Үг бүтэх аргаар шууд бус нэрлэлт үүсэх нь” магистрын ажил
2005 он

1.    “Дан үгийн дам нэрлэлт” өгүүлэл “Гурван-Эрдэнэ” ДС-ийн ЭШБ ¹4-т хэвлүүлсэн
2007 он
2.    “Монгол хэл - 7”  сурах бичиг (Д.Бадамдорж нарын хамт)
3.    “Үүсмэл үгийн илэрхийлэх шууд бус нэрлэлтийн тухай” өгүүлэл “Боловсрол” ДС-ийн ЭШБ-т хэвлүүлсэн 2008 он
1.    “Соён гэгээрэгч хэн бүхний монгол бичиг” (Ч.Жачин нарын хамт) ном хэвлүүлсэн (2008 онд улсын “Шилдэг ном”-оор шалгарсан) 6.75хх
2.    “Аялал жуулчлал хэмээх үгийн утга, гарлын тухай асуудалд” сэдэвт илтгэл “Гурван-Эрдэнэ”ДС-д хэлэлцүүлж II байр эзэлсэн.
2009 он
1.    “Дээд боловсролын үнэлгээг боловсронгуй болгох нь”  сэдэвт илтгэл “Гурван-Эрдэнэ”ДС-д хэлэлцүүлж I байр эзэлсэн.
2010 он
1.    Академич Ш.Лувсанвандангийн мэндэлсний 100 жилийн ойд зориулан “Орхон” ИС дээр зохион байгуулсан ЭШХ-д “Дан үгийн илэрхийлэх шууд бус нэрлэлтийн тухай” сэдэвт илтгэлийг хэлэлцүүлсэн.
2.    Академич Ш.Лувсанвандангийн мэндэлсний 100 жилийн ойд зориулан МУИС  дээр зохион байгуулсан ЭШХ-д “Хэлний нөхөх, үл нөхөх байрлалын тухай асуудалд” өгүүллийг задлахад” сэдэвт илтгэлийг хэлэлцүүлсэн.
3.    “Монгол хэлний зарим өвөрмөц хэлцэд хүний сэтгэлийн хөдөлгөөн, бие махбодын өөрчлөлтийг тусгасан нь” сэдэвт өгүүлллийг МУБИС-ийн ЭШБ ¹ 8 -д хэвлүүлсэн.
4.    “Бичихүй бүтээхүй” (Ч.Жачингийн хамт) 9.75хх  ном
5.    “Хэл зохиол” сэтгүүлд “Авиа дуурайх ба дүрслэх язгууртай үгээр илрэх шууд бус нэрлэлтийн тухай” өгүүлэл хэвлүүлсэн.No comments:

Post a Comment