Sunday, January 12, 2014

2012 онСургалт
ü  Багш Б.Нарантуяа төслийн хүрээнд Улаанбаатар хотын СХД, Сэлэнгэ, Булган аймгуудын ЕБС-ийн багш нарт “Эелдэг харьцаа” сэдвээр сургалт явуулсан.           
Эрдэм шинжилгээ

ü  Багш Г.Даваажаргал “Монгол хэлэнд дан үгээр шууд бус нэрлэлт үүсэх зүй тогтол” сэдвээр Хэл бичгийн ухааны докторын зэрэг хамгаалав.
ü  Багш Б.Мөнгөнцэцэг “Монгол хэлний ойролцоо зэргэд” сэдвээр Хэл бичгийн ухааны докторын зэрэг хамгаалав.
ü  Багш Б.Мөнхцоож “Methodology of teaching english, Reading and speaking П.Одсүрэн “Эх зохиолын төрөл зүйлийн задлал”, Д.Цогзолсүрэн “Монголын түүхийн хэрэглэгдэхүүн”, Н.Баянмөнх “Шинэ үеийн философи” зэрэг гарын авлагууд хэвлүүлэн сургалтад хэрэглэгдэж байна.
ü  Багш Г.Даваажаргал, Б.Мөнгөнцэцэг нар “Монгол хэлний сорилго” номыг бусадтай хамтран хэвлүүлэв.
Бусад
ü  Зохиолч Ч.Галсан, Ч.Дагвадорж нарын уран бүтээлээр “Уншигчдын бага хурал”-ыг зохион байгуулж, 6 оюутан илтгэл тавьж хэлэлцүүлэв. 

No comments:

Post a Comment