Monday, December 16, 2013

Веб сайтандаа цас будруулах тухай

Эхний алхам. Энд маш хянуур ажиллах шаардлагатай. Та Хяналтын самбар - Dashboard - оос Settings -> Other -> Export blog -> Download Blog гэж сайтаа гадагшаагаа хуулж хадгална.

1-р алхам. Та Хяналтын самбар - Dashboard - оос  Template-ийг сонгоод Edit Html товчлуурыг дарж орно.
2-р алхам. Энэ Html кодоос дараах командын хайж олно. (Ctrl болон F дарж байгаад хайлтын цонход  </head> бичин хайна.)
</head>

3-р алхам. Доор бичсэн кодыг Copy ба Paste ашиглан  </head> мөрийн өмнө байршуулна.
<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.js'/> <script src='http://yourjavascript.com/61532113121/new-snofall.js'/>
<script> $(document).ready( function(){ $.fn.snow({ minSize: 10, maxSize: 50, newOn: 400, flakeColor: '#ffffff' }); }); </script>

Энд ногоон өнгөөр бичигдсэн үндсэн jQuery script-ийг  өмнө нь ашигласан бол давхардуулах шаардлагагүй.
Шар өнгөөр бичигдсэн :
minSize: 10, - бага цасны хэмжээ
maxSize: 50, - том цасны хэмжээ
newOn: 400, - цасны давтамж
flakeColor: '#ffffff' - Цасны өнгө.  16 оронтын тоогоор эсвэл англи үгээр цасны өнгөө өөрчилж болно. Жишээлбэл 'red' гэж бичвэл улаан цас орно. Дэвсгэр өнгөнөөс өөр байж цас харагдахыг анхаарна уу.  
Дээрх 4 хувьсагчаар сайтаа янз бүрээр харагдуулж болно.
4-р алхам. Улбар ягаан өнгөтэй Save template товчлуурыг дарж хадгалагдангуут Back товчлуурыг дарж дуусгана. Амжилт хүсье!  
AuthorAuthor - Paul Crowe is the owner and main author of Spice Up Your Blog.Paul lives in Ireland, has been blogging since 2006 and writing Spice Up Your Blog since 2009.You can find him in the usual social networks.

No comments:

Post a Comment