Tuesday, November 5, 2013

Монголын түүх-I хичээлийн бие даалт

2013-2014 оны хичээлийн жилийн I хагаст ТНС-2 ангийн “Монголын түүх-I ” хичээлийн бие даалтын ажлын төлөвлөлт, үнэлгээ
Анги : ТНС-2
гүйцэтгэх хугацаа: 2013. 11.13
Бие даалтын хэлбэр: Бөртэ чоноос Есүхэй баатар хүртэлх хүмүүсийн түүхэн он цагийн дараалал хийх

No comments:

Post a Comment