Wednesday, November 6, 2013

Соён гэгээрэгч хэн бүхний монгол бичиг

Гурван-Эрдэнэ Багшийн дээд сургуулийн 20 жилийн ойд зориулан нэмэн засварласан 3 дахь хэвлэл Соён гэгээрэгч хэн бүхний монгол бичиг хэвлэгдэн гарлаа.

No comments:

Post a Comment