Wednesday, October 2, 2013

санхүү үйлчилгээний албаСургалтын төлбөр төлөх тухай
“Гурван – Эрдэнэ” Багшийн Дээд Сургуульд 2013-2014 оны хичээлийн жилд суралцах оюутнууд сургалтын төлбөрөө Андууд хаан банк- 5034454121 тоот дансанд дараах байдлаар тушаана. Үүнд төлбөрөө хувиараа төлдөг бол:
I анги – 1.300.000 төгрөг          
II анги – 1.200.000 төгрөг
III анги – 1.200.000 төгрөг
IY анги – 1.200.000 төгрөгийг тушаана.

1.Хэрвээ төрийн сангийн бүтэн өнчин, бүтэн тэтгэлгээр /групптэй оюутнууд/суралцдаг бол сургалтын төлбөр төлөхгүй.
2.Хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаны  улмаас тэтгэлэг авдаг оюутан (тэтгэлгийн сунгалтыг тухайн хичээлийн жилийн 9-р сарын 1-нд ) сургалтын албанд өгнө.


Төрийн сангийн зээл,  төрийн албан хаагчийн зардлаар суралцдаг бол сургалтын төлбөрийн зөрүүг дараах байдлаар дансанд тушаана. Үүнд:
I анги – 780.000 төгрөг
II анги – 680.000 төгрөг
III анги – 680.000 төгрөг
IY анги – 680.000 төгрөгийг тушаана.
Оюутан та II, III, IY ангид сургалтын төлбөрөө хувиараа төлж суралцдаг бол сургалтын төлбөрөө бүтнээр нь нэг дор хийх боломжгүй байгаа үед хичээлийн жилийн эхний улиралд 9 сарын 10-наас өмнө 50 %-ийг нь, дараагийн улиралд 2 сарын 10-наас өмнө 50 %-ийг нь төлсөн байж болно.
Харин энэ боломж төрийн сангийн зээл, төрийн албан хаагчийн зардлаар суралцдаг оюутнуудад хамаарахгүй гэдгийг анхааруулж байна.
Гадаадын байгууллагуудтай хамтарч ажиллах чиглэл
•    Монгол хэл аялгуу, аман зохиол, ёс заншил судлах
•    Монголын түүх, археологийн чиглэлээр экспедици зохион байгуулах
•    Дунд, дээд сургуулийн сургалтын арга технологийг боловсронгуй болгох, судалгаа хийх
•    Жуулчны бааз байгуулж , ажиллуулах
•    Багш оюутан солилцох, сургалт эрдэм шинжилгээний бүтээл туурвих


No comments:

Post a Comment