Wednesday, October 2, 2013

Зургийн цомог

/schoolmn/index.php?option=com_content&view=article&id=0&Itemid=31
Сургууль байгуулагдсаны 10 жилийн ойн баяраар Сурган-сэтгэл судлалын багш С.Цэндийн хөдөлмөрийн алдрыг тэмдэглэв. (2003 он) 

No comments:

Post a Comment