Wednesday, October 2, 2013

Зургийн цомог


/schoolmn/index.php?option=com_content&view=article&id=0&Itemid=31
Түүх уран зохиолын III ангийн оюутнууд багш доктор (Ph.D) Б.Гончигсүрэн, магистр Ч.Эрдэнэбат, Н.Баянмөнх нарын удирдлагаар хээрийн дадлага хийж буй байдал /Эрдэнэзуу хийд 2005 он/ 

No comments:

Post a Comment