Tuesday, October 15, 2013

20 years

"Гурван-Эрдэнэ" Багшийн дээд сургуулийн 20 жилийн ойн баярын хурал болон хүндэтгэлийн тоглолт 2013оны 11-р сарын 9 нд МҮЭСТО-нд 13 цагт зохион байгуулагдана.
Та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.
ГУРВАН ЭРДЭНЭ (БАГШ, ШАВЬ, НОМ)-ИЙН ШИНЭЧЛЭЛ ОЛОН УЛСЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРАЛ
Хурлын зорилго: Боловсролын салбар, түүний дотор боловсролын бодлого, багш, суралцагч болон сургалтын арга технологийн өнөөгийн байдлыг цогцоор нь авч үзэж хэтийн төлөвийн талаар онол, практикийн хэлэлцүүлэг хийх.
Салбар хуралдаан I: Багш бэлтгэх үйл ажиллагаанд хийгдэж буй шинэчлэлийн үр дүн, хэтийн төлөв
Салбар хуралдаан II: Боловсрол судлалын онол аргазүйн шинэчлэл, өнөөгийн байдал, хэтийн төлөв
Салбар хуралдаан III: Өнөөгийн монгол хүүхэд, боловсролын үйлчилгээний хүртээмж, чанар, үр өгөөж
"Гурван-Эрдэнэ" Багшийн дээд сургуулийн 20 жилийн ойн баярын хурал болон хүндэтгэлийн тоглолт 2013оны 11-р сарын 9 нд МҮЭСТО-нд 13 цагт зохион байгуулагдана.
Та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.
Хурлын зорилго: Боловсролын салбар, түүний дотор боловсролын бодлого, багш, суралцагч болон сургалтын арга технологийн өнөөгийн байдлыг цогцоор нь авч үзэж хэтийн төлөвийн талаар онол, практикийн хэлэлцүүлэг хийх.

No comments:

Post a Comment