Saturday, September 28, 2013

Манай сургууль

  • 1993 онд байгуулагдсан Монголын анхны хувийн хэвшлийн сургуулиудын нэг юм.
  • Сургууль байгуулагдсан цагаасаа өнөөг хүртэл боловсрол, хэвлэл мэдээлэл, аялал жуулчлалын салбарт 1800 гаруй мэргэжилтэн бэлтгэсэн.
  • Өнөөгийн байдлаар
  1. Магистр
  2. Бакалаврын
түвшний сургалт явуулж байна.

No comments:

Post a Comment