Saturday, September 28, 2013

Гадаадын байгууллагуудтай хамтарч ажиллах чиглэл


  • Монгол хэл аялгуу, аман зохиол, ёс заншил судлах
  • Монголын түүх, археологийн чиглэлээр экспедици зохион байгуулах
  • Дунд, дээд сургуулийн сургалтын арга технологийг боловсронгуй болгох, судалгаа хийх
  • Жуулчны бааз байгуулж , ажиллуулах
  • Багш оюутан солилцох, сургалт эрдэм шинжилгээний бүтээл туурвих

No comments:

Post a Comment