Saturday, September 28, 2013

СУРГАЛТ ЯВУУЛЖ ИРСЭН МЭРГЭЖЛҮҮД

Манай сургууль  бакалаврын сургалтыг БСШУЯ-ны Боловсролын асуудал эрхэлсэн Төрийн захиргааны төв байгууллагын зөвшөөрлөөр дараах  чиглэлүүдээр  сургалтын үйл ажиллагаа явуулж ирлээ. Тус сургууль мэргэжлийн 8 чиглэлээр сургалт явуулж байгаа бөгөөд 5 мэргэжил нь хос мэргэжил байна.
Сургалт явуулж буй мэргэжлүүд:
  • Боловсролын онол-түүх /магистр/
  • Багш, Монгол хэл, уран зохиолын /бакалавр/
  • Багш, Түүх, нийгэм судлалын /бакалавр/
  • Багш, Бага ангийн /бакалавр/
  • Багш, Монгол хэл, англи хэлний /бакалавр/
  • Багш, Математикийн /бакалавр/
  • Аялал жуулчлал-гадаад хэл /бакалавр/

No comments:

Post a Comment