Saturday, September 28, 2013

Бага ангийн багш

Мэргэжлийн онцлог:

  • Бага сургуулийн багш /бакалавр/ нь ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн бага ангид багшлах, бүх шатны сургуульд монгол хэлний хичээл заах, судалгаа шинжилгээний болон удирдах ажил эрхлэхээр бэлтгэгдэнэ.
  • Орчин үеийн монгол хэлний бүх түвшний /авиазүй, үгзүй, өгүүлбэрзүй, үгийн сан судлал, утгазүй, эх бичиг судлал, найруулга зүй/ онолын мэдлэгтэй мэргэжилтэн болно.
  • Ерөнхий боловсролын сургуулийн бага ангийн сургалтын онцлог, суралцагчдын сэтгэцийн хөгжлийн онцлог, зүй тогтлын талаар мэдлэгтэй болно.
  • Шавь нарынхаа мэдлэг чадвар, хүмүүжлийн түвшинд судалгаа хийж цаашид хөгжүлэх арга барилыг боловсруулах чадвартай болно.

Багшийн орчин үеийн нийгмийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн өөрийгөө хөгжүүлэх бололцоо нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

No comments:

Post a Comment