Saturday, September 28, 2013

Монгол, англи хэлний багш

Мэргэжлийн онцлог:

  • Монгол- англи хэлний багш мэргэжлээр суралцах оюутнууд нь монгол, англи хэлний авиазүй, үгзүй, өгүүлбэрзүй, найруулгазүй, эх судлал, зэрэгцүүлсэн эх судлал, зэрэгцүүлсэн хэл шинжлэл, орчуулгын онол дадлага, сэтгэл судлал, сурган хүмүүжүүлэх зүй, англи монгол хэл заах аргаүзүй зэрэг хичээлийг бүрэн эзэмшинэ.
  • Англи хэлний хичээлийг интернэт интерактив программ ашиглан явуулахын зэрэгцээ Америк багшаар ярианы хичээл заалгах болно.

III ангидаа багшлах дадлага хийхийн зэрэгцээ IV ангидаа хөдөө орон нутагт дадлага хийж ажлын байраа сургууль төгсөхөөсөө өмнө сонгох боломжтой. 

No comments:

Post a Comment