Saturday, September 28, 2013

Нийгмийн ухааны тэнхим

Хичээлийн жилийн зорилго: Оюутны суралцах итгэл зорилго, идэвх санаачлагыг өрнүүлэх
2010-2011 оны хичээлийн жилийн I улиралд “Нийгмийн ухааны тэнхим” 6 үндсэн багштайгаар үйл ажиллагаа явуулж ирлээ.

Манай тэнхим
  • · Түүх, нийгэм судлал
  • · Математик мэдээлэлзүй
  • · Англи хэл, аялал жуулчлалын мэргэжлийн сургалтыг хөтлөн явуулж байна.
Тэнхим нь багш оюутны ажиллах, суралцах үйл ажиллагааг шууд хөтлөн явуулж байгаа бөгөөд сургалт, эрдэм шинжилгээ, олон нийтийн үйл ажиллагаа явуулж байна.
Манай багш нар:
  • Докторант Н.Баянмөнх
  • Докторант Д.Цогзолсүрэн
  • Магистр Д.Пүрэвсүрэн
  • Магистр М.Бямбадорж
  • Магистр Г.Гантогтох
  • Магистр Б.Батжаргал
“Нийгмийн ухааны тэнхим” нь III курсын оюутнуудын сургалтын явцад зайлшгүй эзэмших чадвар, дадлын биелэлтэд хяналт тавьж, удирдан хөтөлж байна.
2010-2011 оны хичээлийн жилийн II улиралд “Нийгмийн ухааны тэнхим” 6 үндсэн багштайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна.

No comments:

Post a Comment