Saturday, September 28, 2013

1993 он:  • 1992 оны 9дүгээр сард Боловсролын хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтан Ч.Жачингийн боловсруулсан сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрөөр Монгол мэдлэгийн их сургуульд Дуун ухааны анги нээж, оюутан элсүүлж суралцуулав. Тус анги нь Нийслэлийн 18-дугаар сургууль дээр хичээллэж эхэлсэн бөгөөд МУИС-ийн багш М.Базаррагчаа, УБДС-ийн багш Пүрэвжал, багш Б.Идэрбаяр, Боловсролын хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтан Ч.Жачин, Ж.Төмөрхуяг, Бүдхүү нар анхны багшаар ажиллаж байлаа.
  • Монгол улсын Шинжлэх ухаан, Боловсролын сайдын зөвлөлийн 1993 оны 5-дугаар сарын 11-ний өдрийн хуралдааны шийдвэрээр (Дугаар 12) С.Долзодмаагийн санаачилсан  “Гурван-Эрдэнэ” Багшийн дээд сургууль үйл ажиллагаагаа эхлэв.
  • 1993-1994 оны хичээлийн жилд монгол хэл-уран зохиолын багш, уран зохиол-түүхийн багш, бага ангийн заах аргазүйч-хэлбичгийн багшийн мэргэжлээр оюутан элсүүлж, биеэ даасан сургууль болж өргөжив.


No comments:

Post a Comment