Saturday, February 7, 2009

Оюутны амьдралаа гэж... (үнэн хөгжилтэй)

 1.Шинэ семестр эхэллээ
1
2.Анхны долоо хоногийн дараа
2
3.Хоёр долоо хоногийн дараа
3
4.Улирлын шалгалтын өмнө
4
5.Улирлын шалгалтын явцад
5
6.Улирлын шалгалтын дараа
6
7.Төгсөлтийн шалгалтын өмнө
7
8.Төгсөлтийн шалгалтын хуваарь аваад
8
9.Төгсөлтийн шалгалтаас 7 хоногийн өмнө
9
10.Төгсөлтийн шалгалтаас 6 хоногийн өмнө
10
11.Төгсөлтийн шалгалтаас 5 хоногийн өмнө
11
12.Төгсөлтийн шалгалтаас 4 хоногийн өмнө
12
13.Төгсөлтийн шалгалтаас 3 хоногийн өмнө
13
14.Төгсөлтийн шалгалтаас 2 хоногийн өмнө
14
15.Төгсөлтийн шалгалтын өмнөх өдөр:
15 1
15 2
15 3
16.Төгсөлтийн шалгалтын өмнөх шөнө
16
17.Төгсөлтийн шалгалтаас 1 цагийн өмнө
17
18.Төгсөлтийн шалгалтын явцад
18
19.Шалгалтын өрөөнөөс ганцаараа алхаж гарах үедээ
19
20.Шалгалтаа өгчихсөн юм чинь...
20

No comments:

Post a Comment