Thursday, September 1, 2016

2016-2017 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлт

2016-2017 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн ажиллагааг доктор, профессор Ч.Жачин нээв.

Wednesday, August 31, 2016

Багш Б.Мөнхцоож докторын зэрэг хамгааллаа.

 
“Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн багш Б.Мөнхцоож “Зүйр цэцэн үгийг хэлний соёл судлалын хүрээнд судалсан нь”(үнэлэмжийн жишээн дээр) сэдвээр 2016 оны 6 дугаар сарын 23-нд Хэл бичгийн ухааны докторын зэрэг амжилттай хамгааллаа. Б.Мөнхцоож багшдаа эрдэм судлалын арвин их амжилт хүсэн ерөөе.
                                                                           “Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн хамт олон

Tuesday, May 12, 2015

Хуваарь

ТӨГСӨЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН ХУВААРЬ

2015.05.01.

Төгсөлтийн шалгалт авах хичээлийн нэр
Мэргэжил, курс
Огноо, цаг, танхим
Төгсөлтийн шалгалтын комисс

1.    
Сурган хүмүүжүүлэх зүй – сэтгэл судлал
МХУЗ 4 МАХ 4
ТНС 4
ММЗ 4
БАБ 4а
БАБ 4б
5 сарын 28  08:00
Док.проф. Ч.Жачин
Док. проф.С.Батхуяг
Докт.М.Ичинноров
Мг.Ч.Одсүрэн
Б.Хашцэцэг

2.    
Орчин цагийн монгол хэл, дидактик
МХУЗ 4
МАХ 4
5 сарын 26  08:00
Док.проф. Ч.Жачин
Док.дэд проф. Г.Даваажаргал
Док.Г.Буянтогтох
Б.Хашцэцэг
3.    
Монголын уран зохиолын түүх
МХУЗ 4
5 сарын 20  08:00
Док.проф. Ч.Жачин
Док.Б.Баянаа
Докт. Б.Хурцтуяа
Мг. Б.Чимэг-Эрдэнэ
Б.Хашцэцэг
4.    
Англи хэл, дидактик  
МАХ 4
5 сарын 22  08:00
Док.проф. Ч.Жачин
Докт. Б.Мөнхцоож
Мг. Т.Сайнбаяр
Б.Хашцэцэг
5.    
Бага боловсролын математик онол
БАБ 4
А. 5 сарын 18  08:00
Б. 5 сарын 19  08:00
Док.проф. Ч.Жачин
Док. О.Чулуунцэцэг
мг. Г.Амгаланзаяа  
Б.Хашцэцэг
6.    
Орчин цагийн монгол хэл, дидактик
БАБ 4
5 сарын 25  08:00
Док.проф.Ч.Жачин
Док.Г.Буянтогтох
Мг.П.Болормаа
Б.Хашцэцэг
7.    
Нийгэм судлал
ТНС 4
5 сарын 21  08:00
Док.проф.Ч.Жачин
Дэд проф.Н.Баянмөнх
Мг.Ц.Нямсамбуу  
Б.Хашцэцэг
8.    
Монголын түүх
ТНС 4
5 сарын 27  08:00
Док.проф.Ч.Жачин
Докт.Д.Цогзолсүрэн
Мг.Г.Гантогтох 
Б.Хашцэцэг
9.    
Математик
МАТ 4
5 сарын 27  12:00
Док.проф.Ч.Жачин
Мг.М.Бямбадорж
Мг.Д.Пүрэвсүрэн 
Б.Хашцэцэг
10.  
Мэдээлэл зүй, дидактик
ММЗ 4
5 сарын 21  08:00
Док.проф.Ч.Жачин
Мг.М.Бямбадорж
Мг.Д.Пүрэвсүрэн
Б.Хашцэцэг
11.  
Хүүхдийн сурган хүмүүжүүлэх зүй, сэтгэл судлал
СӨНХБ 4
5 сарын 04  08:00
Док.проф.Ч.Жачин
Мг.Б.Түвшинжаргал
Мг.До.Ганцэцэг
Б.Хашцэцэг
12.  
Хэл яриаг хөгжүүлэх арга зүй, математик энгийн төсөөлөл хөгжүүлэх арга зүй  
СӨНХБ 4
5 сарын 12  08:00
Док.проф.Ч.Жачин
Мг.Б.Түвшинжаргал
Мг.До.Ганцэцэг
Б.Хашцэцэг
13.  
Бие бялдар, дүрслэн урлахуй, хөгжим заах арга зүй
СӨНХБ 4
5 сарын 20  08:00
Док.проф.Ч.Жачин
Мг.Б.Түвшинжаргал
Мг.До.Ганцэцэг
Б.Хашцэцэг
СУРГАЛТЫН АЛБА


НЭГЖ БОЛОН ЭЭЛЖИТ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР,
СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР ХАМГААЛАХ ХУВААРЬ
2015.05.01.

Төгсөлтийн шалгалт авах хичээлийн нэр
Мэргэжил, курс
Огноо, цаг, танхим
Төгсөлтийн шалгалтын комисс

1.    
Сурган хүмүүжүүлэх зүй – сэтгэл судлал
МХУЗ 4 МАХ 4
ТНС 4
ММЗ 4
БАБ 4а
БАБ 4б
5 сарын 18  14:00
101
Док.проф. Ч.Жачин
Док. проф.С.Батхуяг
Докт.М.Ичинноров
Мг.Ч.Одсүрэн
Б.Хашцэцэг

2.    
Монголын уран зохиолын түүх
МХУЗ 4
5 сарын 15  14:00
207
Док.проф. Ч.Жачин
Док. Б.Баянаа
Докт. Б.Хурцтуяа
Мг. Б.Чимэг-Эрдэнэ
Б.Хашцэцэг
3.    
Англи хэл, дидактик  
МАХ 4
5 сарын 15  15:00
210
Док.проф. Ч.Жачин
Докт. Б.Мөнхцоож
Мг. Т.Сайнбаяр
Б.Хашцэцэг
4.    
Бага боловсролын математик онол, дидактик  
БАБ 4
А. 5 сарын 15  14:00     208
Б. 5 сарын 16  10:00     208
Док.проф. Ч.Жачин
Док. О.Чулуунцэцэг
мг. Г.Амгаланзаяа  
Б.Хашцэцэг
5.    
Нийгэм судлал
ТНС 4
5 сарын 15  14:00
308
Док.проф.Ч.Жачин
Дэд проф.Н.Баянмөнх
Мг.Ц.Нямсамбуу
Б.Хашцэцэг
6.    
Мэдээлэл зүй, дидактик
ММЗ 4
5 сарын 15  09:00
303
Док.проф.Ч.Жачин
Мг.М.Бямбадорж
Мг.Д.Пүрэвсүрэн
Б.Хашцэцэг
7.    
Хүүхдийн сурган хүмүүжүүлэх зүй, сэтгэл судлал
СӨНХБ 4
5 сарын 2    14:00
102
Док.проф.Ч.Жачин
Мг.Б.Түвшинжаргал
Мг.До.Ганцэцэг
Б.Хашцэцэг
8.    
Хэл яриаг хөгжүүлэх арга зүй, математик энгийн төсөөлөл хөгжүүлэх арга зүй  
СӨНХБ 4
5 сарын 8    16:30
102
Док.проф.Ч.Жачин
Мг.Б.Түвшинжаргал
Мг.До.Ганцэцэг
Б.Хашцэцэг
9.    
Бие бялдар, дүрслэн урлахуй, хөгжим заах арга зүй
СӨНХБ 4
5 сарын 18  09:00
102
Док.проф.Ч.Жачин
Мг.Б.Түвшинжаргал
Мг.До.Ганцэцэг
Б.ХашцэцэгСУРГАЛТЫН АЛБАБҮТЭЭЛИЙН САН ХАМГААЛАХ ХУВААРЬ

2015.05.11

Мэргэжил, курс
Огноо
Цаг, танхим
Хамгаалуулах комисс
1.     
Монгол хэл-уран зохиолын багш 2 дугаар анги
05/13
15:00
202
Б.Чимэг-Эрдэнэ
Б.Энхтүвшин
2.     
Монгол хэл-англи хэлний багшийн 2 дугаар анги
05/14
13:00
202
Ч.Болор-Эрдэнэ
Д.Ганцэцэг
3.     
Бага ангийн багшийн 2 а анги
05/15
8:00
305
Б.Хашцэцэг
М.Энхтүвшин
4.     
Бага ангийн багшийн 2 б анги
05/14
14:00
204
Г.Амгаланзаяа
М.Энхтүвшин
5.     
Түүх-нийгэм судлалын багшийн 2 дугаар анги
05/13
16:30
308
Д.Цогзолсүрэн
М.Энхтүвшин
6.     
Математик-мэдээлэл зүйн багшийн 2 дугаар анги
05/13
16:30
104
М.Бямбадорж
М.Энхтүвшин
7.     
Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн багшийн 2 дугаар анги
05/15
14:50
208
Б.Түвшинжаргал
М.ЭнхтүвшинМэргэжил, курс
Огноо
Цаг, танхим
Хамгаалуулах комисс
1.     
Монгол хэл-уран зохиолын багш 3 дугаар анги
05/22
13:10
210
Б.Хурцтуяа
М.Энхтүвшин
2.     
Монгол хэл-англи хэлний багшийн 3 дугаар анги
05/20
14:00
210
Б.Мөнхцоож
М.Энхтүвшин
3.     
Бага ангийн багшийн 3 а анги
05/20
15:00
202
Ш.Дэлгэрмөрөн
М.Энхтүвшин
4.     
Бага ангийн багшийн 3 б анги
05/20
16:30
305
П.Болормаа
М.Энхтүвшин
5.     
Түүх-нийгэм судлалын багшийн 3 дугаар анги
05/20
308
14:00
Н.Баянмөнх
М.Энхтүвшин
6.     
Математик-мэдээлэл зүйн багшийн 3 дугаар анги
05/20
14:00
102
Д.Пүрэвсүрэн
М.Энхтүвшин
7.     
Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн багшийн 3 дугаар анги
05/20
16:30
301
Ч.Одсүрэн
М.Энхтүвшин
БАГШ МЭРГЭЖЛИЙН 3 ДУГААР АНГИЙН ОЮУТНУУДЫН
“БҮТЭЭЛЧ ДААЛГАВАР” ХАМГААЛАХ ХУВААРЬ

Мэргэжил, курс
Огноо
Цаг, танхим
Хамгаалуулах комисс
1.     
Монгол хэл-уран зохиолын багш 3 дугаар анги
05/26
14:00
308
М.Ичинноров
Ч.Одсүрэн
Б.Хашцэцэг
2.     
Монгол хэл-англи хэлний багшийн 3 дугаар анги
05/26
14:00
308
3.     
Бага ангийн багшийн 3 а анги
05/28
14:00
208
4.     
Бага ангийн багшийн 3 б анги
05/29
14:00
208
5.     
Түүх-нийгэм судлалын багшийн 3 дугаар анги
05/26
14:00
308
6.     
Математик-мэдээлэл зүйн багшийн 3 дугаар анги
05/25
14:00
207
7.     
Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн багшийн 3 дугаар анги
05/27
08:00
301


СУРГАЛТЫН АЛБА